Resolución do 29 de decembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 15 de decembro de 2020 pola que se procede á publicación das subvencións concedidas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia por COVID 19 ten na saúde mental da poboación galega (Conselleria de Sanidade)

« Voltar